กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม