โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าอวยพรปีใหม่จีน(ตรุษจีน) แด่คุณวิชัย สวาทยานนท์ ผู้อุปการคุณสูงสุดโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยสมาชิกในตระกูลสวาทยานนท์ ทั้งนี้เพืออวยพรปีใหม่และขอรับพรปีใหม่ อันเป็นมงคลยิ่งด้วย….คลิกเพื่อชมภาพล่าสุด