การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาปี 2559 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาเรียงความแก้กระทู้ โดย พระณัฐชานนท์ อธิปุณโญ
ในปีนี้มีนักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 429 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 287 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 124 คน รวมแล้ว 840 คน