ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่1 พร้อมกับการลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม