วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ทั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ชี้แจงนโยบายเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่บุตรหลานของพวกเราชาว ปว.ทุกคน…และยังถือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาอีกทางหนึ่งด้วย…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม