วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ป้อมปราการนิทรรศ(Pomprakan Open House 2016) ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ทั้งนี้เพื่อร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ…….คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม