2560 ซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ยอดเงินผ้าป่าได้รวมทั้งสิ้นโดยประมาณคือ หนึ่งล้านหกแสนบาท ณ ขณะนี้ยอดเงินบริจาคอาจจะยังไม่นิ่ง หากได้ทราบยอดการบริจาคที่แท้จริงแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม