วันที่ 7 เมษายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้รดน้ำดำหัวคุณวิชัย และคุณพรชัย สวาทยานนท์ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เพื่อขอพรอันเป็นมงคลและเพื่อเป็นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ณ บ้านสวาทยานนท์…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม