วันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ณ ห้องปิยนาวี ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยทั้งนี้ นาวาเอก จรัญพัฒน์ ใช้สมบุญ
ผบ.ปจปร.ฐท.กท. ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของป้อมพระจุลฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมาและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทหารในอนาคต…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม