วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยรองฯศราวุธ โหน่งบัณฑิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครูทีมงานหลักสูตร ได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและร่วมวางแผนในเรื่องการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน แผนวิศวกรรมศาสตร์ในระดับชั้นม.4 ของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กับ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มจพ….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม