วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับความร่วมมือจากคลิกนิกรักวัยใส และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จัดกิจกรรม “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงความรู้ การแนะนำ คำปรึกษาด้านสุขภาพกายใจที่ถูกต้อง…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม