ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้ให้กำลังใจครู นักเรียน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทรบุรี ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คลิกเพื่อชมภาพ