วันที่ 8 เมษายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม