วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Google Apps For Education” ให้กับคณะครู ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม