วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับคำเชิญจาก นาวาเอกอัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เป็นเพียงโรงเรียนเดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และที่สำคัญ ในงานนี้นักเรียนของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ยังได้พบปะและพูดกับท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกด้วย…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม