คณะครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย ดร.ภูมิัสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแปรอักษรและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งคณะครูได้ร่วมกัดจัดเตรียมงานกันอย่างสุดความสามารถ