วันที่ 24 เมย. – 3 พค. 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับตัว ทำความรู้จักกับเพื่อน ครู และสถานศึกษา และเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดทอม 1/2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้…..คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม