วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม