วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษา MOU รูปแบบทวิศึกษาระหว่างโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี คุณพรชัย สวาทยานนนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผอ.รร.ราชประชาฯ ฝ่ายมัธยม นายสมเกียรติ ภู่เจริญ ผอ.รร.วัดทรงธรรม นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผอ.รร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานอีกมากมาย…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม