เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้านำโดย นาวาโทพัฒนพงศ์ ภู่โอบอ้อม ผู้บังคับการเรือนจำฯ ร่วมกับเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้อนุเคราะห์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์โดยการช่วยตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบริเวณโรงเรียนและภายในบริเวณโรงเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้….