วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมกันเก็บเศษไม้และขยะด้านหน้าบริเวณโรงเรียน นำทีมโดย คุณครูมงคล คุณครูจีรศักดิ์ และคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียน