กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 ห้อง Gifted และห้อง SEP เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม