วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแด่นักเรียนที่ ได้รับทุนการศึกษา “เพชรนาคราช” จำนวน 6 ทุน ณ ห้องประชุมนาคราช…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม