เปิดตัว มาสคอต การแข่งขันกีฬาภายในนาคราชเกมส์2559 (น้องนาคา) พญานาค ถือคบเพลิง

เครดิต :แนวคิดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผอ.ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
:ออกแบบเบื้องต้นและเพิ่มเติม ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
:วาดภาพกราฟฟิคดีไซน์ นายทวีศักดิ์ ริ้วสุขสันต์ ศิษย์เก่ารุ่น 22