วันที่ 27-30 ธันวาคม 2559 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย รองฯ กฤติยา เกษแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจาก….
…รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 และกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ
…ครอบครัวสวาทยานนท์ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
…คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
…รองผู้อำนวยการ สพม.2
…ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี
…ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
…ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
…รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า
…ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ
…ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
…ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม
…ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์
…ผู้อำนวยการวันชัย เทียมทัด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
…ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
คลิกเพื่อชมภาพ