วันที่ 1 ตุลาคม 2547
อาจารย์1 : โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพท.กาญจนบุรี เขต 3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
ครู : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพท.สมุทรปราการ เขต 2

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
รองผู้อำนวยการ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2551
รองผู้อำนวยการ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
ผู้อำนวยการ: โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วันที่ 1 เมษายน 2554
ผู้อำนวยการชำนาญการ : โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วันที่ 27 กันยายน 2555
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ : โรงเรียนวัดดอนตาจีน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อำนวยการ : โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการ : โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ผู้อำนวยการ : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6