ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและถวายกฐิน ณ วัดเขาค้อพัฒนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งปัจจัยเงินทำบุญได้มาจากการร่วมทำบุญของนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เป็นจำนวนเงิน 10,338.75 บาท ผู้อำนวยการและครอบครัวสมทบทุนอีก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาทถ้วน