วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 – 20.30 น. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องประชุมนาคราช…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม