เช้าวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้กล่าวทักทายนักเรียน เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ 2/2559….