สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง”สมุทรปราการโอเพ่น ครั้งที่2″ ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ระดับประถมศึกษา
…ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม1)
…รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองแสนสุข
…รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่
…รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
…ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม1)
…รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
…รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม2)
…รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
…ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ
…รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
…รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
…รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
***รางวัลการแข่งขันทุกประเภท มีถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม