วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม