วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนศิริวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม