ศธ. รวมพลัง ร่วมใจโดยตัวแทน จาก สพม.6 และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำอาหาร-เครื่องดื่มแจกฟรี และนำริบบิ้นสีดำที่เด็กๆป้อมนาคราชช่วยกันทำ ไปแจก ให้กับประระชาที่มาเฝ้ารอลงนามถวายความอาลัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ นำทีมโดยท่านรองอภิชัย สุรเสน รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน ครูไอศิกา ครูรัชชนก ครูพรภัทรา

เกษียณ

เชิญร่วมงานเกษียณ
Read More

อภิวันท์กตัญญุตา

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยทีมคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรม"อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญุูกตเวทิตาแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบด้วยคุณครูอารยา ไชยะเดชะ คุณครูทิพยาภา ทับทิมเทศ...
Read More

ต้อนรับครูใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูปัทมา น้อยม่วง สอนวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูธีรนนท์ ถนอมทรัพย์ สอนวิชาเกษตร และคุณครูอลงกรณ์ บุตตะ สอนวิชาเคมี สู่รั้วฟ้าขาว...
Read More

MOU มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี...
Read More

สำนักอัยการอบรมกฎหมาย

โครงการฝึกอบรมความทั่วไปทางกฎหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม...
Read More

อบรมยาเสพติด

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ วันที่ 22 สิงหาคม...
Read More

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ
Read More

กีฬาสหวิทยาเขต2560

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ครั้งที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนนท์ ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม...
Read More

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม...
Read More

ประเมินห้องMEP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม...
Read More