Select Page

Category: กิจกรรมของเรา

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา...คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
Loading

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง