Select Page

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปตองนักเรียน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง”สมุทรปราการโอเพ่น ครั้งที่2″ ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับประถมศึกษา …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม1) …รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองแสนสุข …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม1) …รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม2) …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ …รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ***รางวัลการแข่งขันทุกประเภท มีถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล...

Read More

มอบทุนเพชรนาคราช

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแด่นักเรียนที่ ได้รับทุนการศึกษา “เพชรนาคราช” จำนวน 6 ทุน ณ...

Read More

วัยใส

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับความร่วมมือจากคลิกนิกรักวัยใส และภาคีเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จัดกิจกรรม “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงความรู้ การแนะนำ...

Read More

แนะแนวโรงเรียนศิริวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนศิริวิทยา อ.พระประแดง...

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง