Select Page

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเรียนปี60

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ (รับสมัคร นักเรียน ม.1และ ม.4ใหม่ปีการศึกษา2560) ม.1 รับจำนวน 460 คน ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน ห้องเรียนทั่วไปจำนวน 400 คน ม.4 รับจำนวน 400 คน ห้องเรียนเตรียม แพทย์ เภสัช วิทย์และคณิต ห้องเรียนเตรียม วิศวะ สถาปัตย์ ห้องเรียนเตรียม นิเทศ วารสาร อักษรศาสตร์ ห้องเรียนเตรียม นิติ รัฐศาสตร์ ห้องเรียนเตรียม บริหารธุระกิจ และการจัดการ ห้องเรียนเตรียม ช่างอุตสาหกรรม .. ติดต่อรับใบสมัคร(ฟรี) 12 ม.ค-24 ก.พ 60 รับสมัคร 20-24 ก.พ 60 ติดต่อสอบถามโทร...

Read More

สวัสดีปีใหม่ 60

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2559 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย รองฯ กฤติยา เกษแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าคารวะสวัสดีปีใหม่และขอพรอันเป็นมงคลจาก…. …รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 และกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตฯ …ครอบครัวสวาทยานนท์ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ …คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน …ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ …รองผู้อำนวยการ สพม.2 …ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี …ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย …ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ …รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า …ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ …ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. …ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ฝ่ายมัธยม …ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ …ผู้อำนวยการวันชัย เทียมทัด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ …ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ คลิกเพื่อชมภาพ...

Read More

มาสคอตกีฬาสี59

เปิดตัว มาสคอต การแข่งขันกีฬาภายในนาคราชเกมส์2559 (น้องนาคา) พญานาค ถือคบเพลิง เครดิต :แนวคิดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ผอ.ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ :ออกแบบเบื้องต้นและเพิ่มเติม ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ :วาดภาพกราฟฟิคดีไซน์ นายทวีศักดิ์ ริ้วสุขสันต์ ศิษย์เก่ารุ่น...

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง