Select Page

Category: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                  นางกฤติยา เกษแก้ว                                           นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต                                    นายอภิชัย สุรเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล งบประมาณ               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ        ...

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง