Select Page

Category: ภารกิจผู้บริหาร

วันสถาปนาป้อมพระจุลฯ

วันที่ 10 เมษายน 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาป้อมพระจุลจอมเกล้า ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า...

Read More

รดน้ำดำหัวคุณวิชัย สวาทยานนท์

วันที่ 7 เมษายน 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้รดน้ำดำหัวคุณวิชัย และคุณพรชัย สวาทยานนท์ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เพื่อขอพรอันเป็นมงคลและเพื่อเป็นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ณ...

Read More

เปตองนักเรียน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง”สมุทรปราการโอเพ่น ครั้งที่2″ ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระดับประถมศึกษา …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม1) …รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองแสนสุข …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร(ทีม3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม1) …รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์(ทีม2) …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย …ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ …รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ …รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ …รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ***รางวัลการแข่งขันทุกประเภท มีถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล...

Read More

แนะแนวโรงเรียนราชประชา

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พระประแดง...

Read More

แนะแนวโรงเรียนศิริวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว ได้ออกแนะแนวสัญจรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนศิริวิทยา อ.พระประแดง...

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง