การประกวดนางนพมาศและนางฟ้าจำแลง ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบศิลป์กระทงไทย อนุรักษ์ไว้วัฒนธรรม(การประกวดนางนพมาศและนางฟ้าจำแลง) ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่