กิจกรรมค่ายแผนการเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมค่ายแผนการเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักเรียนชั้น ม.4-6 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 9-10 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ จ.เพชรบุรี