กิจกรรมรู้คนรู้คิดเส้นทางชีวิตพิชิตฝัน

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดกิจกรรม “รู้คนรู้คิด เส้นทางชีวิต พิชิตฝัน” ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ “สมุทรปราการก้าวหน้า เชื่อมโยงการศึกษา สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<