กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์