กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์