ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม HCEMC

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEMC) ณ ห้องประชุมนาคราชและห้อง HCEC

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/DpamfiAfM7iN252p6