ต้อนรับครูใหม่ปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย เอกวิชาภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และช่างไฟฟ้า รวมทั้งครูภาษาต่างประเทศด้วย >>> คลิกเพื่อชมภาพ