ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก USA อุปการะโดยสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ณ ห้องประชุมนาคราช