ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน
-นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
-นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
-นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/vW3MgQXPVAGLQkNk7