ต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นำโดยนายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชครูที่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้แก่ 1)ครูธวัชชัย โรจนาวัลย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2)ครูประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์