กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 “สายใยรัก วันลา ลูกฟ้าขาว” 16 กุมภาพันธ์ 2561 ความทรงจำมิรู้ลืม…..
>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมของเรา