วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมของเรา